Retourzendingen, terugbetalingen & garantie

Terugkeerbeleid (herroepingsrecht)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook het Europees modelformulier gebruiken https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:
Grixx B.V.
Curieweg 15
2408 BZ Alphen aan den Rijn

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Als u uw bestelling wilt retourneren, werkt dit als volgt:

  1. Vul het modelformulier voor herroeping in en voeg dit toe als een bijlage aan een e-mail aan ons.
  2. U ontvangt verzendinstructies. De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
  3. Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Wij controleren het product bij aankomst.
  4. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. Duidelijk aantoonbare schade zullen wij in mindering brengen op het te verrekenen aankoopbedrag.
  5. Wij betalen u op dezelfde manier terug als dat u ons betaald heeft.

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Al onze producten hebben een garantieperiode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Het betreft hier een fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Als een product binnen deze periode defect raakt, zullen wij het product repareren of omruilen.

Onze garantieprocedure werkt als volgt:

  1. Vul het retourformulier hier onder in en druk op “verzenden”
  2. U zult van ons een e-mail ontvangen met verdere instructies. Als wij u vragen het defecte artikel naar ons op te sturen, ontvangt u een e-mail met verzendinstructies en een verzendlabel.
  3. Nadat wij het defecte artikel hebben ontvangen, ontvangt u het gerepareerde of omgeruilde artikel binnen 14 werkdagen.

Retourformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe producten, aankomende acties en ontvang zo nu en dan leuke kortingscodes.

Bedankt voor je inschrijving!